[Video] Lập trình Vb.net trên Form(TTTH)
Đây là video học vb.net của trung tâm tin học --- Trường ĐH khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia TP HCM


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
https://dl.dropboxusercontent.com/u/177319726/shared/vb.net.jpgDemo:
http://www.youtube.com/watch?v=NywWU_nIOSA&list=PLZdjH1eniL7VXOxaABH79lFZGZMNao4Gj

Gồm 3 phần :
Phần 1 : Lập trình giao diện ứng dụng
Phần 2 : lập trình hướng đối tượng
Phần 3 : user control

Download :

http://www.mediafire.com/?24k7qd7w99enkiv
Đăng nhập
© Vannamit.Info