Bật chức năng relation tool view trong php myadmin

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
https://dl.dropboxusercontent.com/u/177319726/shared/relationview.jpg


các bạn mở file config.inc.php trong C:\AppServ\www\phpMyAdmin\config.inc.php

sau đó thêm vào đoạn code$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';

$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark';

$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation';

$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info';

$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords';

$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages';

$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info';

$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history';


Hoặc down load file sau về cop đè vào C:\AppServ\www\phpMyAdmin\config.inc.php

http://www.mediafire.com/?pobio118ttyvzuv


Nếu bạn không dùng phần mềm appserver thì tìm folder phpmyadmin sau đó copyy đè file config.inc.php

goodluck!!!
Đăng nhập
© Vannamit.Info