Hỗ trợ Office 2003 đọc được office 2007
Bây giờ, Nhiều người cũng đã chuyển dần sang office 2007. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện chuyển sang sử dụng 2007, nên vẫn sử dụng office 2003. Mà 2003 lại không đọc được 2007 nên phần mềm sau sẽ giúp 2003 được được file của 2007. Phần mềm này có tên là Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats

Link tải về
http://www.mediafire.com/?nsugblb89yisduh

Hoặc download tại trang chủ

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3
Đăng nhập
© Vannamit.Info