Tài liệu học Ubuntu
tổng hợp tất cả trong đây


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
http://www.quantrimang.com.vn/photos/image/112011/23/ubuntu.jpg


http://www.mediafire.com/?oerimp6ifgo1pf9
Đăng nhập
© Vannamit.Info