Phầm mềm Cho môn học PTTK Hướng đối tượng UML
Phần mềm 1 :
Tên Phầm Mềm Star UML


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
http://smartuml.sourceforge.net/pics/UseCaseDiagram.jpg


Download tại trang chủ

http://staruml.sourceforge.net/en/download.php

Một vài video hướng dẫn

Tạo classCác video còn lại

http://www.youtube.com/watch?v=RMuMz5hQMf4&list=PLAC8CB4855A319EC6

Phần mềm 2 :


Sybase PowerDesigner là một phần mềm hỗ trợ đắc lực trong việc thiết kế mô hình quan hệ, mô hình CDM, PDM, ERD, ER,... trong môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin (PTTK HTTT) ở các trường Đại học, Cao đẳng.


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
http://lh6.ggpht.com/_i0rup1hUz-4/S7d2ZVwF81I/AAAAAAAAAps/z-rv01luVEg/s800/screenshoot1.jpg


Sử dụng Power Designer bạn có thể:
•Thiết kế Conceptual Data model (CDM) bằng sơ đồ thực thể kết hợp
•Phát sinh Physical Data Model (PDM) tương ứng trên một DBMS được chọn.
•Phát sinh kịch bản tạo CSDL trên một DBMS đích.
•Phát sinh ràng buột toàn vẹn tham chiếu (referential integrity triggers) nếu chúng được hổ trợ bởi CSDL đích.
•Cho phép hiệu chỉnh và in các model
•Phát sinh ngược lại các Database và các application đang tồn tại.
•Định nghiã các thuộc tính mở rộng có các đối tượng PDM.

Download setup + path

http://upfile.vn/4Wzr

Download hướng dẫn

http://www.mediafire.com/?q2x5xfb6sdoq9qd

Cài đặt :

- Các bạn tải về và cài đặt PowerDesigner bình thường.
- Chú ý sau khi cài đặt xong không được mở chuơng trình lên chạy===> Rất quan trọng
- Copy file patch vào C:\Program Files\Sybase\PowerDesigner 15\
- Chạy file patch và nhấn Apply.Báo success thì đã patch thành công
Đăng nhập
© Vannamit.Info