Chương trình tặng người yêu viết bằng C#
Code được mình viết bằng c# có câu hỏi em có yêu anh hok? và khi người dùng chọn không sẽ không được , nó cứ chạy , ai rảnh ngồi mà đuổi nhé
làm thế thì ép người hơi quá , nhưng mà anh yêu em nên em cũng yêu anh đi nha :)


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
http://vannamit.info/blog/upanh/uploads/VANNAM.2365ed.jpg


download

http://adf.ly/Sy9tq

yêu cầu : máy cần có netframe work 2.0

Code :
http://adf.ly/4731512/code-love-you
Đăng nhập
© Vannamit.Info