Vào Facebook bằng Firefox (new)
Hiện tại các mạng vẫn đang cho phép vào facebook một cách bình thường , nếu một ngày trái gió trở trời ko vào được thì các bạn làm lần lượt các bước sau ( làm xong bước nào thì mở thử facebook luôn xem đã được chưa để khỏi mất công)

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
http://www.newyorkpersonalinjuryattorneyblog.com/NYPIAB/wp-content/uploads/2011/04/Facebook-logo.jpg

B1 : đặt địa chỉ DNS cho máy tính

Hệ điều hành Window7, Vista vào:

Star >> Control Panel >> Network and Internet >> Network and sharing center >> Local Aera Connection >> Properties >> Internet Protocol Veasion 4 (TCP/IPv4) >>> lick chọn User following DNS server addresses :

+ Hộp Referred DNS server đặt: 8.8.8.8

+ Hộp Alternate DNS sever đặt: 8.8.4.4

chọn ok >> ok >> closeHệ điều hành Window XP trở về trước.

Star >> Seting >> Network connection >> lick chọn biểu tượng 2 cái màn hình chớp >> properties >> Internet protocol >>> Lick chọn User following DNS server addresses :

+ Hộp Referred DNS server đặt: 8.8.8.8

+ Hộp Alternate DNS sever đặt: 8.8.4.4

chọn ok >> ok >> close >>


B2 : chỉnh sửa file hosts của bạn trong C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts ( nhớ backup file này trước khi sửa nhé )

Trích dẫn
127.0.0.1       localhost
::1             localhost

60.254.131.53 static.ak.fbcdn.net
60.254.131.63 static.ak.fbcdn.net
60.254.131.64 profile.ak.fbcdn.net
60.254.131.72 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.27 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.26 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.34 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.8 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.17 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.18 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.19 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.25 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.11 photos-b.ak.fbcdn.net
60.254.175.9 photos-b.ak.fbcdn.net

60.254.175.18 photos-c.ak.fbcdn.net
60.254.175.33 photos-c.ak.fbcdn.net
60.254.175.17 photos-d.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-d.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-e.ak.fbcdn.net
60.254.175.9 photos-e.ak.fbcdn.net

60.254.175.11 photos-f.ak.fbcdn.net
60.254.175.9 photos-f.ak.fbcdn.net
60.254.175.18 photos-g.ak.fbcdn.net
60.254.175.33 photos-g.ak.fbcdn.net

60.254.131.63 static.ak.facebook.com
60.254.131.53 static.ak.facebook.com

60.254.131.80 external.ak.fbcdn.net
60.254.131.54 external.ak.fbcdn.net

60.254.131.55 creative.ak.fbcdn.net
60.254.131.56 creative.ak.fbcdn.net

63.150.131.97 a7.sphotos.ak.fbcdn.net
63.150.131.48 a7.sphotos.ak.fbcdn.net
63.150.131.51 a7.sphotos.ak.fbcdn.net
63.150.131.64 a7.sphotos.ak.fbcdn.net
63.150.131.91 a7.sphotos.ak.fbcdn.net
58.27.86.107 a5.sphotos.ak.fbcdn.net
58.27.22.137 a5.sphotos.ak.fbcdn.net
58.27.22.161 a5.sphotos.ak.fbcdn.net
117.104.139.64 a1.sphotos.ak.fbcdn.net
117.104.139.43 a1.sphotos.ak.fbcdn.net
117.104.139.40 a2.sphotos.ak.fbcdn.net
117.104.139.33 a2.sphotos.ak.fbcdn.net
118.214.190.146 a3.sphotos.ak.fbcdn.net
118.214.190.169 a3.sphotos.ak.fbcdn.net

60.254.170.110 s-static.ak.facebook.com
#66.220.153.28 developers.facebook.com
69.171.228.18 upload.facebook.com

69.171.227.63 1-jx-w.channel.facebook.com
69.171.227.63 0-jx-w.channel.facebook.com
66.220.155.55 attachments.facebook.com
#69.171.229.36 apps.facebook.com31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com


31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com


Nếu làm xong B2 mà ko vào được thì các bạn mở trình duyệt firefox lên và chạy link sau -> ấn cài đặt

Cài cái extension này của firefox vào. Nó sẽ chuyển tất cả các kết nối http thành https, vậy là vào được FB.

Link đây

https://www.eff.org/files/https-everywhere-latest.xpi
Đăng nhập
© Vannamit.Info